Artur Pyszczuk's blog...

"Przychodzi Algebra do lekarza: ma pan coś na Bool'a?"
roflcopter.pl
/home/linux/commands/

Polecenia systemowe

W tym miejscu chciałbym przedstawić większość potrzebnych poleceń używanych w systemie Linux. Polecenia są pogrupowane tematycznie, więc szukanie odpowiednich poleceń nie powinno przysporzyć większych problemów. Ponad tabelami są tytuły, które informują o tym, jakie operacje (z grubsza) są wykonywane za pomocą podanych w tabeli poleceń.

Polecenia zarządzające plikami / katalogami
Nazwa polecenia Opis Dodatkowe informacje
cd Podstawowe polecenia Zmiana katalogu
cp Podstawowe polecenia Kopiowanie plików i katalogów
dd (n/a) Podstawowe polecenia Przekształć i skopiuj plik
install (n/a) Podstawowe polecenia Kopiuj plik i ustaw atrybuty
mv Podstawowe polecenia Przenieś (zmień nazwę) plik lub katalog
rm Podstawowe polecenia Usuń plik lub katalog
shred Podstawowe polecenia Usuń plik lub katalog w bezpieczniejszy sposób
ls Wyświetlanie zawartości folderu Wyświetl zawartość folderu
cat Wyświetlanie zawartości pliku Połącz pliki i wyświetl zawartość na standardowe wyjście
tac Wyświetlanie zawartości pliku Połącz pliki i wyświetl zawartość na standardowe wyjście w odwróconej kolejności
nl Wyświetlanie zawartości pliku Wyświetl zawartość pliku wraz z ponumerowanymi wierszami
od (n/a) Wyświetlanie zawartości pliku Wyświetl zawartość pliku w jednym z kilku formatów liczbowych
base64 Wyświetlanie zawartości pliku Przekształć dane do drukowalnej postaci
fmt (n/a) Formatowanie zawartości pliku Program formatujący tekst
pr (n/a) Formatowanie zawartości pliku Przekształć tekst do drukowania
fold Formatowanie zawartości pliku Zawijaj linię, aby dopasować do określonej długości
head Wyświetl część zawartości pliku Wyświetl początkową część pliku
tail Wyświetl część zawartości pliku Wyświetl końcową część pliku
split Wyświetl część zawartości pliku Rozdziel plik na kawałki
csplit Wyświetl część zawartości pliku Rozdziel plik na kawałki
grep (n/a) Przetwarzanie tekstu Wyświetlanie tekstu pasującego do wzorca
wc Podsumowanie plików Wyświetl nową linię, słowo i ilość bajtów dla każdego pliku
sum Podsumowanie plików Wyświetl sumę kontrolną
cksum (n/a) Podsumowanie plików Wyświetl sumę kontrolną CRC
md5sum (n/a) Podsumowanie plików Wyświetl lub sprawdź sumę kontrolną MD5
sha1sum (n/a) Podsumowanie plików Wyświetl lub sprawdź sumę kontrolną SHA - 1
sha2 (n/a) Podsumowanie plików Wyświetl lub sprawdź sumę kontrolną SHA - 2
sort (n/a) Operacje na plikach Sortuj linie plików tekstowych
shuf (n/a) Operacje na plikach Mieszaj linie plików tekstowych
uniq (n/a) Operacje na plikach Zgłoś lub pomiń powtarzające się linie
comm (n/a) Operacje na plikach Porównaj dwa pliki linia po linii
ptx (n/a) Operacje na plikach Wyświetl indeks zawartości pliku
tsort (n/a) Operacje na plikach Wykonaj topologiczne sortowanie
test Operacje na plikach Sprawdź typy plików i porównaj wartości
cut (n/a) Operacje na strukturze danych w jednej linii Wytnij część z każdej linii z pliku
paste (n/a) Operacje na strukturze danych w jednej linii Połącz linie z pliku
join (n/a) Operacje na strukturze danych w jednej linii Połącz linie dwóch plików w jedną strukturę
tr Operacje na znakach Przetłumacz, albo usuń znaki
expand (n/a) Operacje na znakach Zamień tabulacje na spacje
unexpand (n/a) Operacje na znakach Zamień spacje na tabulacje
link (n/a) Specjalne typy plików Utwórz twarde dowiązanie (skrót)
ln (n/a) Specjalne typy plików Utwórz dowiązanie (skrót)
mkdir Specjalne typy plików Utwórz katalog
mkfifo (n/a) Specjalne typy plików Utwórz FIFO
mknod (n/a) Specjalne typy plików Utwórz blok lub znak specjalny plików
readlink (n/a) Specjalne typy plików Wyświetl na co wskazuje dowiązanie
rmdir Specjalne typy plików Usuń pusty katalog
unlink (n/a) Specjalne typy plików Usuń dowiązanie
chown (n/a) Zmiana uprawnień pliku Zmień właściciela i grupę pliku
chgrp (n/a) Zmiana uprawnień pliku Zmień grupę pliku
chmod Zmiana uprawnień pliku Zmień prawa dostępu do pliku
touch (n/a) Zmiana uprawnień pliku Zmień datę ostatniej modyfikacji, lub utwórz nowy plik
umask Zmiana uprawnień pliku Maskowanie uprawnień
dirname (n/a) Manipulowanie nazwami Wyświetl nazwę katalogu
basename Manipulowanie nazwami Wyświetl nazwę pliku
pathchk Manipulowanie nazwami Sprawdź czy nazwy plików są poprawne i przenośne
Polecenia zarządzające systemem plików
Nazwa polecenia Opis Dodatkowe informacje
df Zasoby dyskowe Wyświetl informacje o dostępnej przestrzeni dyskowej
du Zasoby dyskowe Ustal ile miejsca na dysku zajmuje plik
stat Zasoby dyskowe Wyświetl status pliku lub systemu plików
truncate (n/a) Zasoby dyskowe Zmniejsz lub zwiększ rozmiar pliku
Polecenia zarządzające procesami
Nazwa polecenia Opis Dodatkowe informacje
at (n/a) Wykonywanie poleceń Jednorazowe wykonanie polecenia w sprecyzowanym czasie
chroot (n/a) Wykonywanie poleceń Uruchomienie programu ze zmienionym katalogiem głównym
cron (n/a) Wykonywanie poleceń Regularne uruchamianie programów
env (n/a) Wykonywanie poleceń Uruchomienie programu ze zmienionym środowiskiem
nohup (n/a) Wykonywanie poleceń Uruchomienie programu odpornego na zawieszanie się
timeout (n/a) Wykonywanie poleceń Uruchomienie programu z limitem czasowym
kill (n/a) Kończenie procesu Wysłanie sygnału (zakończenia) do procesu
killall (n/a) Kończenie procesu Zakończenie wszystkich procesów o podanej nazwie
ps (n/a) Wyświetlanie informacji o procesach Wyświetlanie informacji o wszystkich procesach
top (n/a) Wyświetlanie informacji o procesach Wyświetlanie informacji o najważniejszych procesach
watch Wyświetlanie informacji o procesach Monitorowanie wyniku polecenia
halt (n/a) Zamykanie systemu -
poweroff (n/a) Zamykanie systemu -
reboot (n/a) Zamykanie systemu Restart systemu
shutdown (n/a) Zamykanie systemu -
nice (n/a) Uruchamianie procesów Uruchamianie procesów ze zmienionymi prioretytami
Polecenia zarządzające użytkownikami, grupami i systemem
Nazwa polecenia Opis Dodatkowe informacje
passwd Zmiana hasła -
su Logowanie Logowanie na konto innego użytkownika
sudo (n/a) Uruchomienie programu Uruchomienie programu z uprawnieniami administratora
who Wyświetlanie informacji Wyświetlanie informacji o zalogowanych użytkownikach
w Wyświetlanie informacji Wyświetlanie informacji o zalogowanych użytkownikach (więcej szczegółów)
whoami Wyświetlanie informacji Wyświetlanie informacji (bieżacy uid) o użytkowniku z którego prawami działamy
groups Grupy Wyświetlanie grup do których należy użytkownik
groupadd (n/a) Grupy Tworzenie nowej grupy
groupmod (n/a) Grupy Modyfikacja grupy
groupdel (n/a) Grupy Usuwanie grupy grupy
users Użytkownicy Wyświetlalnie nazwy użytkowników aktualnie zalogowanych
useradd Użytkownicy Dodawanie konta użytkownika
usermod (n/a) Użytkownicy Modyfikacja konta użytkownika
userdel (n/a) Użytkownicy Usuwanie konta użytkownika
logname Wyświetlanie informacji Wyświetlanie loginu użytkownika
id Wyświetlanie informacji Wyświetlanie identyfikatoru użytkownika
arch Wyświetlanie informacji Wyświetlanie nazwy architektury procesoras
date (n/a) Wyświetlanie informacji Wyświetlanie bądź ustawienie daty i czasu
uname Wyświelanie informacji Wyświetlanie informacji systemowych
hostname Wyświetlanie informacji Wyświetlanie lub ustawienie nazwy hosta
hostid Wyświetlanie informacji Wyświetlanie numerycznego indentyfikatora hosta
uptime Wyświetlanie informacji Wyświetlanie informacji o tym jak długo system jest włączony
lsmod Wyświetlanie informacji Wyświetlanie informacji o zawartych modułach w jądrze
lsof (n/a) Wyświetlanie informacji Wyświetlanie informacji o otwartych plikach
lsb_release Wyświetlanie informacji Wyświetlanie informacji o dystrybucji
pwd Wyświetlanie informacji Wyświetlanie bieżącego katalogu
stty (n/a) Wyświetlanie informacji Zmień i wyświetl ustawienia terminala
printenv Wyświetlanie informacji Wyświetl wszystkie lub częściowe informacje o środowisku
tty Wyświetlanie informacji Wyświetl nazwę terminala podłączonego do standardowego wejścia
dpkg (n/a) Instalacja oprogramowania Instalowanie oprogramowania za pomocą menadżera pakietów
apt-get (n/a) Instalacja oprogramowania Zarządzanie pakietami
aptitude (n/a) Instalacja oprogramowania Zarządzanie pakietami
Polecenia związane z operacjami wejścia / wyjścia
Nazwa polecenia Opis Dodatkowe informacje
echo Wyświetlanie tekstu Wyświetlanie tekstu ze standardowego wejścia na standardowe wyjście
printf (n/a) Wyświetlanie tekstu Sformatuj i wyświetl tekst
yes (n/a) Wyświetlanie tekstu Wyświetlaj tekst w nieskończoność, aż do zabicia procesu
read (n/a) Pobieranie tekstu Pobieranie tekstu ze standardowego wejścia
tee (n/a) Pobieranie tekstu Pobieranie tekstu ze standardowego wejścia
Polecenia związane z siecią
Nazwa polecenia Opis Dodatkowe informacje
ifconfig (n/a) Konfiguracja interfejsu Konfigurowanie interfejsu karty sieciowej
iwconfig (n/a) Konfiguracja interfejsu Konfigurowanie interfejsu karty bezprzewodowej
iwgetid (n/a) Narzędzia sieci bezprzewodowej Wyświetlanie ESSID sieci bezprzewodowej
iwlist (n/a) Narzędzia sieci bezprzewodowej Wyświetlanie szczegółowych informacji uzyskanych z interfejsu
iwspy (n/a) Narzędzia sieci bezprzewodowej Pobieranie statystyk ze sprecyzowanego węzła
wget (n/a) Pobieranie plików Pobieranie plików w konsoli
Polecenia związane z obsługą sprzętu
Nazwa polecenia Opis Dodatkowe informacje
lspci (n/a) Wyświetlanie urządzeń Wyświetlanie informacji o wszystkich urządzeniach PCI
lsusb Wyświetlanie urządzeń Wyświetlanie informacji o wszystkich urządzeniach USB
lscpu Wyświetlanie urządzeń Wyświetlanie informacji o procesorze
lspcmcia (n/a) Wyświetlanie urządzeń Wyświetlanie informacji o urządzeniu PCMCIA
lshal (n/a) Wyświetlanie urządzeń Wyświetlanie informacji o wszystkich urządzeniach HAL
lshw Wyświetlanie urządzeń Wyświetlanie informacji o urządzeniach
Inne polecenia
Nazwa polecenia Opis Dodatkowe informacje
clear Czyszczenie okna termianala -
man Wyświetlanie pomocy Wyświetlanie pomocy za pośrednictwem elektronicznego podręcznika
expr (n/a) Testuj wyrażenie -
sleep Opóźnij wykonywanie czynności -
factor Operacje numeryczne Podziel liczbę, na liczby pierwsze
seq Operacje numeryczne Wyświetl sekwencje liczb


Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |