Artur Pyszczuk's blog...

"Yesterday it worked. Today it is not working. Windows is like that"
Margaret Segall
/home/linux/commands/arch/

arch - Sprawdzenie architektury procesora

Za pomocą polecenia arch można sprawdzić architekturę swojej jednostki centralnej. Użycie jest bardzo proste i właściwie sprowadza się do wpisania nazwy polecenia. Użycie jest następujące.

$ arch

Na poniższym rysunku pokazane jest jak wyglądało to u mnie.

Polecenie arch
Rys 1. Polecenie arch - sprawdzenie architektury procesora.


Wiecej informacji na temat programu arch znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man arch

Wiecej informacji na temat programu arch znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'arch invocation'

Zobacz także:

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |