Artur Pyszczuk's blog...

"I'm not insane. My mother had me tested."
Sheldon Cooper @ The Big Bang Theory
/home/linux/commands/pwd/

pwd - Wyświetlenie ścieżki dostępu do bieżącego katalogu

Za pomocą polecenia pwd możemy wyświetlić informację, gdzie się jesteśmy. To znaczy ścieżkę do katalogu, w którym aktualnie się znajdujemy. Możesz się zdziwić i pomyśleć, po co nam to polecenie, skoro mamy tę informację w znaku zachęty. Ok, a co by było, gdyby znakiem zachęty był sam znak dolara, bez informacji o tym, kto i na jakim komputerze jest zalogowany, nie wspominając już o wyświetlaniu ścieżki do bieżacego katalogu? Właśnie dlatego polecenie to jest potrzebne, oraz . Na rysunku poniższym pokazano, że znakiem zachęty może być znak dolara bez żadnych innych dodatkowych informacji. Generalnie sposób użycia jest następujący.

$ pwd [OPCJE]

Polecenie pwd
Rys 1. Polecenie pwd

Istotną sprawą jest to, że jeśli w znaku zachęty mamy informacje o ścieżce bieżącego katalogu, to nie wiemy, czy jest to katalog dokładnie w tej określonej lokalizacji, czy jest to dowiązanie symboliczne do innego katalogu. Za pomocą pwd z opcją -P możemy to sprawdzić. Opcja ta unika wszystkich dowiązań symbolicznych i pokazuje bezpośrednią ścieżkę do tego katalogu. Opcja -L pokazuje ścieżkę do tego katalogu, tak jakby on znajdował się w określonej lokalizacji. Obie te opcje zostały pokazane na poniższym rysunku wraz z potwierdzeniem, że jest to dowiązanie symboliczne.

Polecenie pwd
Rys 2. Polecenie pwd z opcjami


Wiecej informacji na temat programu pwd znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man pwd

Wiecej informacji na temat programu pwd znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info info coreutils 'pwd invocation'

Zobacz także:

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |