Artur Pyszczuk's blog...

"If I had only known, I would have been a locksmith."
Albert Einstein
/home/linux/commands/uptime/

uptime - Jak długo działa system operacyjny oraz load average

Za pomocą polecenia uptime możemy dostać informacjęi o aktualnej godzinie, o tym jak długo system operacyjny jest włączony, ilu użytkowników jest zalogowanych do systemu oraz informację, która się się nazywa Load Average. LA można tłumaczyć jako średnią ilość procesów, które oczekują na wykonanie w określonej jednostce czasu. W tym poleceniu są trzy przedziały czasowe, pierwsza kolumna oznacza LA w ciągu ostatniej minuty, druga w ciągu ostatnich pięciu minut, a trzecia kolumna to ostatnie 15 minut. Pomimo tego, że system Linux jest systemem wielozadaniowym, to tak naprawdę procesy, które wydają się być wykonywane jednocześnie, wykonywane są pojedynczo. W momencie, gdy wykonywany jest jeden proces, reszta "czeka". Nie wykonywane procesy czekają w kolejce. Długość tej kolejki (ilość procesów w kolejce) mierzona na jednostkę czasu daje odpowiedni LA w konkretnym przedziale czasowym.

Ważną informacją o procesach jest fakt, iż proces może istnieć w systemie, ale może nie być wykorzystywany. Dobrym na to przykładem niech będzie serwer apache. Każdy kto pisze stronę internetową najpierw testuje ją u siebie, zanim wrzuci do sieci. Jeśli proces apache jest włączony, ale akurat składa się tak, że nie testujemy strony to nie jest on używany, dlatego też nie czeka on w kolejce do wykonania.

W Linuksie LA jest też zliczane w momencie, gdy używamy operacji wejścia i wyjścia, czyli np. kopiujemy pliki. Aby zobaczyć, że LA zmienia się dość mocno należy kopiować duży plik.

Użycie polecenia uptime jest następujące.

$ uptime

Polecenie uptime
Rys 1. Polecenie uptime.

Wynik wykonania polecenia uptime zawiera aktualną godzinę, informację o długości włączonego systemu (4h 36min), ilość zalogowanych użytkowników (5) oraz Load Avarage. Przyjrzyjmy się bliżej temu ostatniemu. W sytuacji, gdy mamy jeden procesor z jednym rdzeniem, to graniczną wartością aby procesy działały optymalnie jest 1.00. Jeśli wartość ta się zwiększa, to procesor zostaje przeładowany (ang. overloaded). W przypadku, gdy jednostka centralna posiada cztery rdzenie, to wartość ta wynosi 4.00.

Kopiowanie plików o większych rozmiarach pokazuje, że LA rośnie do bardzo dużych wartości, co pokazano na poniższym rysunku.

Polecenie uptime
Rys 2. Polecenie uptime - Duże LA.


Wiecej informacji na temat programu uptime znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man uptime

Wiecej informacji na temat programu uptime znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'uptime invocation'

Zobacz także:

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |