Artur Pyszczuk's blog...

"Komputer jest jak klimatyzacja - gdy otworzysz okna, robi sie bezużyteczny..."
Linus Torvalds
/home/linux/term_alias/

Kolory w terminalu

Pomimo, iż w standardowym pliku konfiguracyjnym kolory są uwzględniane podczas wyświetlania informacji w konsoli, to jednak nazwa użytkownika, nazwa hosta oraz ścieżka nie są w innym kolorze, tylko w kolorze domyślnej czcionki (rys. 1). Jest to mało praktyczne w sytuacjach, gdy dość długo pracujemy z konsolą i staramy się znaleść wynik jakiegoś polecenia, które używaliśmy niedawno. Szukanie informacji, gdzie nic się nie wyróżnia (stały kolor, np biały na czarnym tle) jest dość uciążliwe. Dlatego z pomocą przychodzi edytowanie jednej linii w pliku konfiguracjnym .bashrc (/home/nazwa_uzytkownika/.bashrc).

Terminal bez kolorów
Rys 1. Nazwa użytkownika, nazwa hosta i ścieżka w domyślnym kolorze.


Aby to zmienić, żeby wyglądało tak jak na rys. 2 trzeba edytować plik .bashrc i zmienić w nim jedną rzecz, a mianowicie usunąć znak komentarza (#) z linii 39 (gdyby u Ciebie w tym wierszu było coś innego - nie przejmuj się. Znajdź tę linię, w której jest to, co pokazano poniżej). Do edycji pliku możesz użyć programu gedit.

$ gedit ~/.bashrc

#force_color_prompt=yes

Po usunięciu znaku # wystarczy zapisać plik i zamknąć edytor. Kolory automatycznie włączą się po ponownym uruchomieniu terminala.

Terminal z kolorami
Rys 1. Nazwa użytkownika, nazwa hosta i ścieżka w innych kolorach.


Aliasy na stałe

Co to jest Alias? Alias jest to po prostu odwołanie do czegoś, za pomocą czegoś innego. A mianowicie chodzi o polecenia systemowe. Można zdefiniować sobie jakąś nazwę (tak jakby zmienną), która będzie odwoływała się do (zwykle długiego) polecenia.
Jak pokazano na rys. 3 zdefiniowaliśmy alias pokaz, który robi dokładnie to samo, co polecenie ls.

Alias tymczasowy
Rys 3. Alias tymczasowy.


Takie podejście ma swoje dobre i złe strony, ponieważ jest to tylko tymczasowy alias, działa dopóki nie wyłączymy terminala i w dodatku działa tylko na terminalu, w którym zrobiliśmy tego aliasa. Aby ustawić aliasy na stałe, musimy edytować (bądź utworzyć plik) .bash_aliases (/home/nazwa_uzytkownika/.bash_aliases). Tak więc w konsoli wpisz:

$ gedit ~/.bash_aliases

i wpisz do tego pliku alias według identycznego schematu jak alias tymczasowy. Czyli:

alias nazwa_aliasa='polecenie'

Zauważ, że po zapisaniu pliku i zamknięciu edytora alias będzie działał dopiero po ponownym włączeniu terminala.Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |