Artur Pyszczuk's blog...

"last = first; /* Biblical reference */"
roflcopter.pl
/home/programming/C/

Programowanie w języku C

W tym miejscu chcę zaprezentować owoc mojej cało wakacyjnej pracy, a mianowicie książkę "Programowanie w języku C dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów". Książka ta przeznaczona jest dla całkowicie początkujących programistów, oraz dla tych, którzy mieli styczność z tym lub innym językiem programowania. Jest to pierwsza tego typu tak duża rzecz, którą napisałem samodzielnie, tak więc za wszystkie uwagi (zarówno te pozytywne jak i negatywne) serdecznie dziękuję. Tak jak napisane zostało w pierwszym punkcie książki, jeśli znajdziesz jakikolwiek błąd możesz mnie o tym poinformować, a napewno rozważę to i poprawię. Poniżej znajduje się spis treści, a pod spisem link do pdf oraz kodów.

 1. Wprowadzenie
  1. Informacje od autora
  2. Jak napisana jest ta książka?
  3. Dla kogo jest ta książka?
 2. Podstawy języka C
  1. Pierwszy program
   1. Struktura oraz opis kodu źródłowego języka C
   2. Komentarze
  2. Zmienne i stałe
   1. Typy zmiennych
   2. Zakres typów zmiennych
   3. Nazwy zmiennych i deklaracja zmiennych
   4. Stałe
   5. Wyrażenia stałe i stałe symboliczne
   6. Stała wyliczenia
   7. Zasięg zmiennych
  3. Matematyka
   1. Operatory arytmetyczne
   2. Operatory logiczne i relacje
   3. Operatory zwiększania, zmniejszania oraz przypisywania
   4. Operatory bitowe
   5. Priorytety
   6. Funkcje matematyczne
 3. Sterowanie programem
  1. Instrukcja if – else
  2. Instrukcja switch
  3. Pętle
   1. for
   2. while
   3. do - while
  4. Instrukcja break
  5. Instrukcja continue
  6. Instrukcja goto, etykiety
 4. Funkcje
  1. Ogólna postać funkcji oraz funkcja zwracająca wartości całkowite
  2. Funkcje zwracające wartości rzeczywiste
  3. Funkcje nie zwracające wartości oraz brak argumentów
  4. Pliki nagłówkowe
   1. Kompilacja warunkowa
  5. extern, static, register
   1. extern
   2. static
   3. register
  6. Funkcje rekurencyjne
 5. Tablice i wskaźniki
  1. Tablice
   1. Tablice jednowymiarowe
   2. Tablice wielowymiarowe
  2. Wskaźniki
  3. Przekazywanie adresu do funkcji
  4. Zależności między tablicami a wskaźnikami
  5. Operacje na wskaźnikach
  6. Wskaźnik typu void
  7. Tablice znakowe
  8. Przekazywanie tablicy do funkcji
  9. Wskaźniki do wskaźników
  10. Tablica wskaźników
 6. Argumenty funkcji main
 7. Struktury
  1. Podstawowe informacje o strukturach
  2. Operacje na elementach struktury
  3. Przekazywanie struktur do funkcji
  4. Zagnieżdżone struktury
  5. Tablice struktur
  6. Słowo kluczowe typedef
  7. Unie
  8. Pola bitowe
 8. Operacje wejścia i wyjścia
  1. Funkcja getchar i putchar
  2. Funkcja printf i sprintf
  3. Funkcja scanf i sscanf
  4. Zmienna ilość argumentów
  5. Obsługa plików
  6. Pobieranie i wyświetlanie całych wierszy tekstów – funkcje: fgets, fputs
 9. Dynamicznie przydzielana pamięć
 10. Biblioteka standardowa
  1. assert.h
  2. complex.h
  3. ctype.h
  4. errno.h
  5. iso646.h
  6. limits.h
  7. locale.h
  8. math.h
  9. setjmp.h
  10. signal.h
  11. stdarg.h
  12. stdbool.h
  13. stdio.h
   1. Operacje na plikach
   2. Formatowane wyjście
   3. Formatowane wejście
   4. Wejście i wyjście znakowe
   5. Pozycja w pliku
   6. Obsługa błędów
  14. stdlib.h
   1. Konwersja ciągu znaków na liczby
   2. Pseudo-losowe liczby
   3. Dynamicznie przydzielana pamięć
   4. Funkcje oddziaływujące ze środowiskiem uruchomienia
   5. Wyszukiwanie i sortowanie
   6. Arytmetyka liczb całkowitych
  15. string.h
   1. Kopiowanie
   2. Dołączanie
   3. Porównywanie
   4. Wyszukiwanie
   5. Inne
  16. time.h
   1. Manipulacja czasem
   2. Konwersje
   3. Makra
   4. Typy danych
 11. MySQL – Integracja programu z bazą danych
 1. Dodatek A
  1. Zmiana katalogu
  2. Tworzenie katalogu
  3. Usuwanie plików i katalogów
  4. Wyświetlanie zawartości katalogu
  5. Kompilacja programów
  6. Ustawianie uprawnień
  7. Ustawianie właściciela
 2. Dodatek B
  1. Powłoka systemowa
  2. Polecenie time, formatowanie wyników
 3. Dodatek C
  1. Instalacja MySQL
  2. Podstawowe polecenia MySQL

Programowanie w języku C dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów
Autor: Artur Pyszczuk
Data wydania: 10/2010
Ilość stron: 272
Licencja: CC BY-NC-ND (informacje o licencji)
KSIĄŻKA KODY


Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |