Artur Pyszczuk's blog...

"Although it can be frustrating, debugging is one of the most intellectually rich, challenging, and interesting parts of programming."
Think Python: How to Think Like a Computer Scientist by Allen Downey
/home/linux/commands/logname/

logname - Nazwa zalogowanego użytkownika

Za pomocą polecenia logname możemy sprawdzić nazwę użytkownika, aktualnie zalogowanego do systemu. Tak jak w przypadku polecenia pwd można by się zastanowić po co komu takie polecenie, skoro w znaku zachęty mamy tę informację. Po raz kolejny należy wspomnieć o tym, że znak zachęty może nie zawierać tej informacji i wyglądać tak jak na rysunku 1. Z pomocą wtedy przychodzi to polecenie, którego użycie wygląda następująco.

$ logname

Polecenie logname
Rys 1. Polecenie logname - nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika


Wiecej informacji na temat programu logname znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man logname

Wiecej informacji na temat programu logname znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'logname invocation'

Zobacz także:

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |