Artur Pyszczuk's blog...

"Howard. Nice shoes. Where did you get them? Bazinga, I don't care."
Sheldon Cooper @ The Big Bang Theory
/home/linux/commands/pathchk/

pathchk - Sprawdzenie, czy nazwa pliku jest poprawna lub przenośna

Polecenie pathchk służy do sprawdzania, czy plik posiada poprawną nazwę, lub czy nazwa jest przenośna (pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi). Podstawowe użycie polecenia wygląda następująco.

$ pathchk [OPCJE] nazwa_pliku(ów)

Polecenie to, dla każdego podanego pliku drukuje informacje o błędach, jeśli oczywiście występują. Opcjami programu są: -p odpowiedzialna za sprawdzenie poprawności dla systemów zgodnych z POSIX. Informacja o błędzie zostanie wyświetlona, jeśli: nazwa pliku jest pusta (plik bez nazwy), lub nazwa pliku zawiera znaki z poza standardu POSIX, lub ilość znaków w nazwie pliku jest większa, niż dopuszczalna przez standard POSIX. Opcja -P drukuje informacje o błędzie, jeśli nazwa pliku jest pusta, lub nazwa pliku zaczyna się od znaku "-". Występuje jeszcze trzecia opcja --portability, która drukuje informacje o błędzie, jeśli nazwa pliku nie jest zgodna ze standardem POSIX, w gruncie rzeczy równoznaczna z opcjami -p -P.

Przykład zastosowania polecenia pathchk znajduje się na poniższych rysunkach.

Polecenie pathchk
Rys. 1. Polecenie pathchk


Polecenie pathchk
Rys. 2. Polecenie pathchkWiecej informacji na temat programu pathchk znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man pathchk

Wiecej informacji na temat programu pathchk znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'pathchk invocation'

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |