Artur Pyszczuk's blog...

"Elektrotechnika w informatyce to jak ornitologia w KFC."
roflcopter.pl
/home/linux/commands/mkdir/

mkdir - Tworzenie katalogu

Aby utworzyć katalog z użyciem konsoli musimy użyć polecenia mkdir. Polecenie to bez żadnych dodatkowych opcji tworzy katalog podany jako argument. Jeśli argumentów będzie więcej, to odpowiednia liczba katalogów zostanie utworzona. Generalnie użycie polecenia wygląda następująco.

$ mkdir [OPCJE] KATALOG(i)

Aby poprostu stworzyć katalog, lub kilka za jednym razem możemy postąpić jak na poniższym rysunku.

Polecenie mkdir
Rys 1. Tworzenie katalogu(ów)

Jak widać prawa dostępu zostały ustawione takie, na jakie system pozwolił (umask). Aby podczas tworzenia katalogu ustawić prawa dostępu takie jakie chcemy, musimy użyć opcji -m po której wpisujemy wartość OKTALNĄ praw dostępu. A więc dla przykładu pokazano jak stworzyć katalog, do którego użytkownicy grupy i pozostali nie będą mieli żadnych praw.

Polecenie mkdir
Rys 2. Tworzenie katalogu z prawami dostepu

Informacje o tym, co polecenie mkdir aktualnie robi można uzyskać używając opcji -v.

Polecenie mkdir
Rys 3. Tworzenie katalogu z prawami dostępu i informowaniem o tym


Wiecej informacji na temat programu mkdir znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man mkdir

Wiecej informacji na temat programu mkdir znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'mkdir invocation'

Zobacz także:

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |