Artur Pyszczuk's blog...

"Szczyt przedsiębiorczości: Toczyć wielką kulę przed wydziałem fizyki i oczekiwać wynagrodzenia za wykonaną pracę."
roflcopter.pl
/home/linux/commands/clear/

clear - Czyszczenie okna terminala

Polecenie clear czyści okno terminala jeśli to możliwe. Polecenie to ignoruje jakiekolwiek przekazywane parametry. Aby wyczyścić okno terminala, wpisz:

$ clear

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |