Artur Pyszczuk's blog...

"Ale moje serce jest bezpośrednio podłaczone do mego kutasa i czasami wystepują niezgodności w priorytetach"
bash.org.pl
/home/linux/commands/clear/

clear - Czyszczenie okna terminala

Polecenie clear czyści okno terminala jeśli to możliwe. Polecenie to ignoruje jakiekolwiek przekazywane parametry. Aby wyczyścić okno terminala, wpisz:

$ clear

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |