Artur Pyszczuk's blog...

"Tak naprawdę informatyka zaczyna się już wtedy, kiedy użytkownik zauważa, że komputer i monitor nie muszą być włączane jednocześnie."
roflcopter.pl
/home/linux/commands/shred/

shred - Zamazywanie zawartości pliku i ewentualne usuwanie w bezpieczniejszy sposób

Za pomocą polecenia shred zawartość pliku zostaje zamazana, tzn nadpisana przez przypadkowe znaki, dzięki czemu odzyskanie zawartości staje się bardzo trudnym, czasem nie możliwym do wykonania zadaniem. Polecenie to w swojej najprostszej postaci nie usuwa pliku, a jedynie zamazuje zawartość - plik zostaje na dysku. Można wymusić usuwanie pliku.

Składnia polecenia wygląda następująco.

$ shred [OPCJE] Plik(i)

Rysunek 1. pokazuje podstawowe zastosowanie polecenia shred. Po wykonaniu tego polecenia plik zostanie na dysku i jeśli będziesz chciał zobaczyć zawartość pliku (użyj do tego polecenia cat) to najprawdopodobniej się zdziwisz ponieważ zawartością będą przypadkowe znaki nie nadające się do odczytania.

Polecenie shred
Rys. 1. Polecenie shred - Zamazywanie zawartości pliku

Jeśli chcemy aby po wykonaniu polecenia shred plik zniknął z dysku musimy użyć opcji -u. Na rysunku 2. zostało to pokazane.

Polecenie shred
Rys. 2. Polecenie shred - Zamazywanie zawartości pliku oraz usuwanie go z dysku

Jeśli chcemy, aby nasz plik został zamazany kilkukrotnie - używamy opcji -n. Standardowo używane są trzy iteracje. Użycie przedstawiono na poniższym rysunku.

Polecenie shred
Rys. 3. Polecenie shred - Zamazywanie zawartości pliku kilkukrotnie

Jeśli plik nie posiada uprawnień do pisania (write) to nie będziemy mogli użyć polecenia shred bez żadnej opcji - system zwróci błąd. Aby jednak zrealizować zamierzone zadanie używamy opcji -f, która w razie potrzeby zmienia uprawnienia (oczywiście jeśli można) i wykonuje działanie na pliku.

Polecenie shred
Rys. 4. Polecenie shred - Zamazywanie zawartości pliku pomimo braku uprawnień

Jeśli chcemy wiedzieć co się aktualnie dzieje z plikiem - używamy opcji -v. Jeśli chcemy by nasz plik został zamazany samymi zerami, co spowoduje ukrycie wykonywania shreddingu dodajemy opcję -z. Po użyciu opcji -z jeśli odczytamy zawartość pliku to dostaniemy pusty plik.

Polecenie shred
Rys. 5. Polecenie shred - Zamazywanie zawartości z informacją co się dzieje, oraz zamazywanie zerami

Oczywiście jak każde polecenie przyjmujące jakieś opcje możemy i w tym przypadku połączyć kilka opcji by wykonać bardziej złożoną operację za jednym razem. Dla przykładu pokazany został poniższy rysunek na którym wykonuje się wszystkie wspomniane operacje z rysunków 1 - 5 w jednym poleceniu.

Polecenie shred
Rys. 6. Polecenie shred - Kilka opcji

Jedna rzecz wymaga sprostowania, jeśli jakaś opcja (w naszym przypadku -n) pobiera argument (tutaj 5) i jest ona łączona z kilkoma opcjami to bezpośrednio za nią musi występować jej argument. Pokazano to na poniższym rysunku.

Polecenie shred
Rys. 7. Polecenie shred - Kilka opcji z błędem i bez


Wiecej informacji na temat programu shred znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man shred

Wiecej informacji na temat programu shred znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'shred invocation'

Zobacz także:

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |