Artur Pyszczuk's blog...

"Internet? Nie, dziękuję, nie jesteśmy zainteresowani."
Bill Gates
/home/linux/commands/mv/

mv - Przenieś, lub zmień nazwę pliku / katalogu

Aby przenieść pliki lub katalogi za pomocą konsoli używa się polecenia mv. Za pomocą tego polecenia również zmienia się nazwy plików, lub katalogów. Generalne użycie wygląda następująco i jest takie same jak w przypadku polecenia cp.

$ cp [opcje] [-T] źródło cel

$ cp [opcje] źródło katalog

$ cp [opcje] -t katalog źródło

Zacznijmy więc od podstawowego użycia, które przenosi plik, lub katalog do określonego miejsca podanego jako drugi argument (katalog).

Polecenie mv
Rys. 1. Polecenie mv - Przenoszenie pliku

Jeśli potrzebujemy zmienić nazwę pliku, lub katalogu to używamy polecenia mv. Jako drugi argument podajemy nową nazwę. Należy zwrócić uwagę na to, że jeśli plik znajduje się w katalogu, w którym się znajdujemy, to podajemy tylko nową nazwę. Jeśli zmieniamy nazwę pliku, który znajduje się w innym katalogu, to jako drugi argument musimy podać ścieżkę do tamtego katalogu, bo w przeciwnym przypadku przeniesiemy tamten plik do miejsca, w którym się znajdujemy (rysunek).

Polecenie mv
Rys. 2. Polecenie mv - Zmiana nazwy katalogu

Jeśli chcemy, aby przenoszony plik został zamieniony z istniejącym jedynie pod warunkiem potwierdzenia przez nas - musimy użyć opcji -i.

Polecenie mv
Rys. 3. Polecenie mv - Przenoszenie pliku z potwierdzeniem nadpisania

Jeśli chcemy skopiować pewną ilość plików (niekoniecznie wszystkie) do katalogu, a w katalogu tym istnieją już pliki o takich samych nazwach i chcemy, aby nie zostały one nadpisane używamy opcji -n. Do kopiowania kilku plików z innego katalogu niż bieżącego używamy nawiasów klamrowych, w których po przecinku bez spacji wypisane są nazwy plików.

Polecenie mv
Rys. 4. Polecenie mv - Przenoszenie plików bez nadpisywania

Jeśli interesuje nas przenoszenie (oraz nadpisywanie) plików pod warunkiem, że przenoszony plik jest nowszy, niż plik, który ma zostać zamieniony możemy posłużyć się opcją -u. Przeniesione zostaną też pliki, których nie było w katalogu do którego przenosiliśmy je.

Polecenie mv
Rys. 5. Polecenie mv - Przenoszenie plików pod warunkiem, że plik jest nowszy, lub go brakuje

Podobnie jak w przypadku polecenia cp, jeśli chcemy, aby terminal informował nas o tym co robi - używamy opcji -v.

Polecenie mv
Rys. 6. Polecenie mv - Przenoszenie plików z informowaniemWiecej informacji na temat programu mv znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man mv

Wiecej informacji na temat programu mv znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'mv invocation'

Zobacz także:

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |