Artur Pyszczuk's blog...

long long ago; /* in a galaxy far far away */
roflcopter.pl
/home/linux/commands/nl/

nl - Wyświetlanie pliku z ponumerowanymi wierszami

Za pomocą polecenia nl można wyświetlić zawartość pliku wraz z ponumerowanymi wierszami. Jeśli podczas wywołania polecenia nie podamy nazwy pliku, to program będzie czytać dane ze standardowego wejścia (czyt. klawiatura). Składania polecenia wygląda następująco.

$ nl [OPCJE] [Plik(i)]

Podstawowe użycie zaprezentowano na poniższym rysunku. Jest ono równoważne z użyciem polecenia cat z opcją -b.

Polecenie nl
Rys. 1. Polecenie nl - Wyświetlanie zawartości pliku z ponumerowanymi wierszami

Jeśli chcemy określić, które linie mają być numerowane musimy użyć opcji -b, która dodatkowo przyjmuje argument w postaci stylu numeracji. Stylem może być:

Dla przykładu pokazano jak ponumerować wszystkie linie.

Polecenie nl
Rys. 2. Polecenie nl - Numerowanie wszystkich, nawet pustych wierszy

Jeśli z jakiś powodów potrzeba by było numerować linie, lecz licznik miałby zostać inkrementowany o inną liczbę, niż standardowo - 1, możemy użyć do tego celu opcji -i.

Polecenie nl
Rys. 3. Polecenie nl - Numerowanie wierszy z innym licznikiem

Sposób numeracji jest możliwy do ustawienia za pomocą opcji -n / --number-format=FORMAT. Do dyspozycji mamy 3 formaty

Polecenie nl
Rys. 4. Polecenie nl - Numerowanie wierszy - różne style numeracji

Standardowym separatorem pomiędzy numeracją, a tekstem jest tabulacja. Jeśli chcemy to zmienić, to możemy to zrobić z użyciem opcji -s / --number-separator=STRING. Na poniższym rysunku pokazany został inny separator, niż standardowy.

Polecenie nl
Rys. 5. Polecenie nl - Inny separator


Wiecej informacji na temat programu nl znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man nl

Wiecej informacji na temat programu nl znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'nl invocation'

Zobacz także:

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |