Artur Pyszczuk's blog...

<center style="text-align: right"> ... </center>
roflcopter.pl
/home/linux/commands/tac/

tac - Wyświetlanie zawartości pliku na standardowe wyjście w odwrotnej kolejności

Polecenie tac jest bardzo podobne do polecenia cat z tą różnicą, że wyświetlana zawartość pliku jest w odwrotnej kolejności (ostatni wiersz jako pierwszy), polecenie to ma jednak mniej opcji. Użycie polecenia ma się następująco.

$ tac [OPCJE] [plik(i)]

Jeśli nie podamy jako argument pliku, to program czyta znaki ze standardowego wejścia, a po zakończeniu wprowadzenia (CTRL-D) wyświetla wprowadzone wiersze w odwrotnej kolejności. Podstawowe użycie prezentuje się na rysunku 1.

Polecenie tac
Rys 1. Polecenie tac - Wyświetlanie zawartości pliku w odwrotnej kolejności


Uruchamiając program tac bez podania nazwy pliku - jak już wspomniane było - program czyta znaki ze standardowego wejścia. Jeśli chcemy zakończyć wpisywanie danych musimy nacisnąć kombinację klawiszy CTRL-D, lub CTRL-C. W drugim przypadku wpisane wiersze nie zostaną wydrukowane. Na poniższym rysunku zostało to pokazane.

Polecenie tac
Rys 2. Polecenie tac - Wyświetlanie wpisanych wierszy w odwrotnej kolejności


Jak widać, po wpisaniu pierwszych czterech wierszy nacisnięta została kombinacja klawiszy CTRL-D, dzięki czemu wprowadzane dane zostały wyświetlone w odwrotnej kolejności. W drugim przypadku została naciśnięta kombinacja klawiszy CTRL-C, przez co program zakończył swoje działanie, bez wyświetlania wpisanych danych.


Wiecej informacji na temat programu tac znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man tac

Wiecej informacji na temat programu tac znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'tac invocation'

Zobacz także:

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |