Artur Pyszczuk's blog...

"I cry because others are stupid, and that makes me sad."
Sheldon Cooper @ The Big Bang Theory
/home/linux/commands/factor/

factor - Dzielenie liczby na iloczyn liczb pierwszych

Jeśli potrzebujemy programu, który podzieli nam liczbę, na liczby pierwsze, to program factor nadaje się do tego odpowiednio. Składnia polecenia jest bardzo prosta, i została przedstawiona poniżej.

$ factor liczba

Gdzie zamiast liczba wstawiamy liczbę, którą chcemy, aby program zapisał w postaci iloczynu liczb pierwszych. Dajmy na to przykład liczby 144. W konsoli wpisujemy:

$ factor 144

I wynikiem naszego działania są liczby: 2 2 2 2 3 3, tak jak zostało to pokazane na rysunku 1.

Program factor
Rys 1. Program factor.


Największą liczbą, jaką można podzielić na liczby pierwsze (bynajmniej na moim sprzęcie) jest liczba: 18446744073709551615. Wynik tego działania pokazano na rysunku 2.

Program factor
Rys 2. Program factor - największa dopuszczalna wartość.


Program o przekroczonym zakresie informuje w następujący sposób (rysunek 3)

Program factor
Rys 3. Program factor - przekroczony zakres.Wiecej informacji na temat programu factor znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'factor invocation'

Zobacz także:

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |