Artur Pyszczuk's blog...

"It takes more keystrokes to enter a windows license key than it takes to do a complete Debian desktop install!"
Joey Hess
/home/linux/commands/seq/

seq - Wyświetl sekwencje liczb

Polecenie seq wyświetla sekwencję liczb, w zależności od podanych parametrów. Ogólna postać polecenia wygląda następująco:

$ seq [opcje] ostatnia
$ seq [opcje] pierwsza ostatnia
$ seq [opcje] pierwsza o_ile_zwieksz ostatnia

Jeśli wartość pierwsza lub o_ile_zwieksz jest pomięta to domyślnie jest to wartość 1. Wartości tych parametrów mogą być liczbami całkowitymi, bądź rzeczywistymi. Przykłady zastosowania tego polecenia zostały pokazane na poniższych rysunkach.

Polecenie seq
Rys 1. Polecenie seq 10.


Jak widać na rysunku 1, w poleceniu seq zostały pominięte 2 wartości (pierwsza, o_ile_zwieksz) i została tylko ostatnia przez co dwie pierwsze zostały ustawione na 1. I tak po wydaniu polecenia seq 10, terminal wyświetlił liczby zaczynające się od 1, i zwiększane o 1.

Polecenie seq
Rys 2. Polecenie seq 5 10.


Na rysunku 2 widać, że polecenie przyjmuje dwa argumenty, pierwsza i ostatnia obie wartości zostały sprecyzowane, więc wynik polecenia to wyświetlenie licz od 5 do 10.

Polecenie seq
Rys 3. Polecenie seq -8.5 0.5 -1.5.


Na rysunku 3 zostało pokazane polecenie seq z wszystkimi parametrami jakie przyjmować może, użyłem liczb rzeczywistych ujemnych. Terminal wyświetla liczby od -8.5 do -1.5, które zwiększane są co 0.5. Sytuacja, w której zmniejszane są liczby dodatnie pokazana została na rysunku 4.

Polecenie seq
Rys 4. Polecenie seq 10 -1 0.

Opcje

Program ten posiada opcję, które modyfikują sposób wyświetlania liczb. A mianowicie:

Polecenie seq
Rys 5. Polecenia seq z nowym separatorem.

Polecenie seq
Rys 6. Polecenia seq wyrównane wiodącymi zerami.

Polecenie seq
Rys 7. Polecenia seq format %a, %A.

Polecenie seq
Rys 8. Polecenia seq format %e, %E.

Polecenie seq
Rys 9. Polecenia seq format %f, %F.

Wiele osób mogło by się zastanowić po co komu takie polecenie jak to, ale uwierz mi podczas pisania skryptów polecenie seq ma praktyczne zastosowanie, ale o tym to może w innym miejscu.


Wiecej informacji na temat programu seq znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man seq

Wiecej informacji na temat programu seq znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'seq invocation'

Zobacz także:

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |