Artur Pyszczuk's blog...

"Equations are more important to me, because politics is for the present, but an equation is something for eternity."
Albert Einstein
/home/linux/commands/df/

df - Wyświetlanie informacji o wolnym miejscu na dysku

Polecenie df daje możliwość sprawdzenia w jakim stopniu mamy zajęty dysk twardy. Na rys. 1. pokazano wydruk tego polecenia. Pierwsza kolumna Filesystem odnosi się bezpośrednio do urządzenia (np. /dev/sda1, to moja pierwsza partycja na pierwszym dysku, partycja systemowa). Druga kolumna to rozmiar partycji. Trzecia kolumna informuje o stopniu zajętości dysku (póki co, jest to mało czytelne). Czwarta kolumna to ilość dostępnego miejsca na dysku (wolne miejsce). Kolejna kolumna to zajętość procentowa dysku, a ostatnia to informacja, gdzie dany dysk (partycja) został zamontowany.

Polecenie df
Rys 1. Polecenie df - wyświetlanie zajętości dysku.

Zdecydowanie łatwiej ogarnąć ile na dysku zostało miejsca (oraz ile jest zajęte) używając opcji -h, dzięki której wynik dostajemy w postaci zrozumiałem dla większości ludzi (MB, GB, KB - odpowiednio oznaczone jako M, G, K)

Polecenie df
Rys 2. Polecenie df - wyświetlanie zajętości dysku w zrozumiałem formie.

Opcja --total pokazuje w zasadzie to samo, plus jeden, dodatkowy wiersz, w którym jest podsumowanie wszystkich systemów plików. W celu wyświetlenia bardziej cztelnej formy, dodatkowo użyto opcji -h.

Polecenie df
Rys 3. Polecenie df - wyświetlanie zajętości dysku w zrozumiałem formie wraz z podsumowaniem.

Aby dodatkowo wyświetlić informację o systemie plików (ext2, ext3, ext4, i inne) należy użyć opcji -T. Podobnie jak w poprzednim przykładzie dostawiono opcję -h.

Polecenie df
Rys 4. Polecenie df - wyświetlanie zajętości dysku w zrozumiałem formie wraz z informacją o systemie plików

Możemy wyświetlić informacje o dyskach, lecz bez konkretnych partycji, które są danego systemu plików. Na przykład, aby wyświetlić informacje o dyskach, lecz bez tych, których systemem plików jest ext4, należy posłużyć się opcją -x, po której wpisujemy nazwę systemu plików.

Polecenie df
Rys 5. Polecenie df - wyświetlanie zajętości dysku w zrozumiałem formie bez konkretnych systemów plików


Wiecej informacji na temat programu df znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man df

Wiecej informacji na temat programu df znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'df invocation'

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |