Artur Pyszczuk's blog...

"Equations are more important to me, because politics is for the present, but an equation is something for eternity."
Albert Einstein
/home/linux/commands/head/

head - Wyświetlanie początkowej części pliku

Jeśli potrzebujemy wyświetlić tylko początek pliku (np. plik .c, aby dowiedzieć się jakie dołączone są biblioteki), to nie musimy odrazu wyświetlać całego pliku, tylko możemy posłużyć się poleceniem head. Składania polecenia wygląda następująco.

$ head [OPCJE] [Plik(i)]

Podstawowe użycie tego polecenia wygląda tak, jak zademonstrowano je na poniższym rysunku.

Polecenie head
Rys 1. Polecenie head - Wyświetlanie początkowej zawartości pliku


Oczywiście liczba wyświetlanych początkowych wierszy może ulec zmianie, standardowo jest to liczba 10. Jeśli chcemy wyświetlić dowolną początkową liczbę wierszy musimy użyć opcji -n, po której następuje liczba wierszy. Jeśli chcemy wyświetlić zawartość pliku, bez ostatnich kilku wierszy, to do liczby po opcji -n dodajemy minus.

Polecenie head
Rys 2. Polecenie head - Wyświetlanie początkowej zawartości pliku - zdefiniowana liczba wierszy, oraz wyświetlanie bez końcowej ilości wierszy

Analogiczna zasada występuje, gdy chcemy wyświetlić początkową ilość bajtów, lub wyświetlić całość, bez końcowej ilości bajtów. Używamy do tego opcji -c.

Polecenie head
Rys 3. Polecenie head - Wyświetlanie początkowej zawartości pliku - zdefiniowana liczba bajtów, oraz wyświetlanie bez końcowej ilości bajtów

Jak widać, jeśli wyświetlimy zawartość bez ostatnich kilku bajtów, to możemy spodziewać się podobnego efektu, jak ten pokazany na rysunku 3. Ponieważ ostatnim drukowanym znakiem, nie był znak nowej linii, tak więc prompt został wyświetlony zaraz po zawartości pliku.
Drukując początkową ilość wierszy (bajtów) kilku plików dostajemy informację o tym, która zawartość należy do którego pliku. Jeśli jednak nas to nie interesuje - możemy to wyłączyć używając opcji -q.

Polecenie head
Rys 4. Polecenie head - Tryb wyświetlania cichego


Wiecej informacji na temat programu head znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man head

Wiecej informacji na temat programu head znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'head invocation'

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |