Artur Pyszczuk's blog...

"For what it's worth, my mother says that when we deceive for personal gain, we make Jesus cry."
Sheldon Cooper @ The Big Bang Theory
/home/linux/commands/sleep/

sleep - Opóźnienie

Polecenie sleep opóźnia działanie wybranych akcji (np. przerwa pomiędzy działaniem poszczególnych poleceń w skrypcie).
Polecenie nie posiada żadnych opcji, poza dwoma standardowymi: --help, --version. Składnia polecenia wygląda następująco:

$ sleep liczba[suffix]

Gdzie:

Jeśli podamy w poleceniu 2 liczby, to łączny czas opóźnienia będzie sumą 2 liczb. Poniższe rysunki pokazują użycie.

Polecenie sleep
Rys 1. Pauza na 2 sekundy.Polecenie sleep
Rys 2. Pauza na 3 sekundy.Polecenie sleep
Rys 3. Pauza na 2 minuty.


Jak widać na rysunku 2, liczby można łączyć, i ich suma to będzie łączny czas pauzy. Po skończeniu się czasu przerwy terminal wyświetli nową linię i polecenia będzie można wpisywać dalej.


Wiecej informacji na temat programu sleep znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man sleep

Wiecej informacji na temat programu sleep znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'sleep invocation'

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |