Artur Pyszczuk's blog...

"Imagination is more important than knowledge."
Albert Einstein
/home/linux/commands/tty/

tty - Wyświetlenie nazwy terminala podłączonego do standardowego wejścia

Polecenie tty służy do sprawdzenia nazwy terminala podłączonego do standardowego wejścia. Co to znaczy? Otóż używając terminala (konsola) do wpisywania poleceń używamy standardowego wejścia, oraz standardowego wyjścia i standardowego wyjścia błędów do drukowania informacji dla użytkownika. TTY (ang. TeleTypewriter) oznacza pseudo-terminal, za pomocą którego komunikujemy się z systemem operacyjnym. Wynik polecenia tty poinformuje nas o tym, jak nazywa się nasz terminal.

Polecenie tty
Rys 1. Polecenie tty

Widać, że jest to urządzenie. Aby sprawdzić jakie, możemy na przykład zrobić to w ten sposób.

Polecenie tty
Rys 2. Pseudoterminal - urządzenie znakowe

Pierwszy znak, w tym przypadku c, oznacza, iż jest to uzadzenie znakowe. Numer 5, oznacza, że jest to piąte urzadzenie typu terminal otwarte w naszym systemie. Każde nowe okienko terminala będzie miało numer większy, a prędzej otwarte numer mniejszy.


Wiecej informacji na temat programu tty znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man tty

Wiecej informacji na temat programu tty znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'tty invocation'

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |