Artur Pyszczuk's blog...

"The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing."
Albert Einstein
/home/linux/commands/printenv/

printenv - Wyświetl informacje o środowisku

Polecenie printenv wyświetla informacje o środowisku, którego używamy. Użycie polecenia jest nastepujące.

$ printenv [OPCJE] [ZMIENNA]

Domyślnie by wyświetlić wszystkie zmienne środowiskowe używa się tego polecenia bez dodatkowych parametrów, tak więc rysunek 1, przedstawia wykaz zmiennych środowiskowych używanych w moim systemie.

Polecenie printenv
Rys. 1. Polecenie printenv - zmienne środowiskowe


Pomimo iż większość z tych zmiennych nie będzie Cię nigdy interesować to warto zwrócić uwagę na kilka z nich, mianowicie: OLDPWD - zmienna przechowująca ścieżkę do poprzedniego katalogu, dzięki temu możemy przejść do poprzedniego katalogu za pomocą specjalnego znaku (omówione w poleceniu cd - rys. 6), PATH - zmienna przechowująca ścieżki do plików binarnych, PWD - zmienna przechowująca ścieżkę do bieżącego katalogu, HOME - zmienna przechowująca ścieżkę do katalogu domowego. Można również wyświetlić jedną zmienną, ewentualnie kilka wyszczególniając je jako argumenty wywołania programu printenv

Polecenie printenv
Rys. 2. Polecenie printenv - wyświelanie jednej, lub kilku zmiennychWiecej informacji na temat programu printenv znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man printenv

Wiecej informacji na temat programu printenv znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'printenv invocation'

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |