Artur Pyszczuk's blog...

"'less' is more, but more 'more' than 'more' is, so 'more' is less 'less', so use more 'less' if you want less 'more'"
Slackbook, Chapter 10 Handling Files and Directories
/home/linux/commands/whoami/

whoami - Wyświetlanie nazwy aktualnie zalogowanego użytkownika

Aby sprawdzić jak nazywa się użytkownik, który jest aktualnie zalogowany, można użyć polecenia whoami. Jedynymi opcjami tego polecenia są dwie domyślnie używane w większości poleceń, a mianowicie --help oraz --version. Polecenie to może okazać się pomocne, jeśli w naszym prompt'cie nie występuje nazwa użytkownika.

Polecenie whoami
Rys. 1. Polecenie whoamiWiecej informacji na temat programu whoami znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man whoami

Wiecej informacji na temat programu whoami znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'whoami invocation'

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |