Artur Pyszczuk's blog...

"W tym roku nie odbędzie sie konferencja programistow Delphi. Jeden ma grypę a drugi sam jechać nie bedzie."
roflcopter.pl
/home/linux/commands/whoami/

whoami - Wyświetlanie nazwy aktualnie zalogowanego użytkownika

Aby sprawdzić jak nazywa się użytkownik, który jest aktualnie zalogowany, można użyć polecenia whoami. Jedynymi opcjami tego polecenia są dwie domyślnie używane w większości poleceń, a mianowicie --help oraz --version. Polecenie to może okazać się pomocne, jeśli w naszym prompt'cie nie występuje nazwa użytkownika.

Polecenie whoami
Rys. 1. Polecenie whoamiWiecej informacji na temat programu whoami znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man whoami

Wiecej informacji na temat programu whoami znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'whoami invocation'

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |