Artur Pyszczuk's blog...

"Nie boje się chorych, którzy nie mają zębów."
Gregory House @ House, M.D., s01e04
/home/linux/commands/du/

du - Ile miejsca na dysku zajmuje plik (katalog)

Aby sprawdzić ile miejsca na dysku zajmuje plik (katalog), można użyć polecenia du. Polecenie to osobiście uważam za jedno z praktyczniejszych poleceń, a dlaczego to mam nadzieje, że zrozumiesz za chwilę. Odpowiedz sobie na pytanie, ile razy chciałeś zobaczyć ile zajmują Ci poszczególne katalogi na dysku? Wchodząc przez okienka i sprawdzając każdy katalog po kolei, mija się to troche z celem, owszem można, ale po co? Użycie polecenia du jest proste. Najprostszym użyciem jest użycie bez dodatkowych opcji, czyli (rys. 1).

Polecenie du
Rys 1. Polecenie du - wyświetlanie ile zajmują poszczególne katalogi

Podobnie jak w przypadku polecenia df, aby wyświetlić informacje o zajętości plików (katalogów) lecz w postaci czytelnej, używamy dodatkowej opcji -h.

Polecenie du
Rys 2. Polecenie du - wyświetlanie ile zajmują poszczególne katalogi w czytelnej formie

Oba powyższe użycia polecenia du skutkują wyświetleniem listy katalogów, wraz z podkatalogami oraz wyświetlenie ich rozmiarów. Jeśli interesuje nas tylko informacja o tym ile zajmuje cały katalog "Ubuntu", bez podkatalogów, używamy dodatkowej opcji -s, oraz dopisujemy nazwę katalogu na końcu polecenia.

Polecenie du
Rys 3. Polecenie du - wyświetlanie ile zajmuje katalog Ubuntu

Teraz najbardziej praktyczne wykorzystanie, o którym wspomniano prędzej, czyli wyświetlenie ile zajmują wszystkie katalogi (w danym folderze oczywiście), oraz wyświetlenie rozmiarów poszczególnych katalogów (nie wyświetlając rozmiarów podfolderów).

Polecenie du
Rys 4. Polecenie du - wyświetlanie ile zajmują wszystkie katalogi i każdy z osobna

Istnieje opcja, która wyświetla rozmiar katalogu nie wliczając w to rozmiaru podkatalogów. Na przykładzie to pokazano, powinno dawać pełne zrozumienie.

Polecenie du
Rys 5. Polecenie du - opcja -S

Różnica jest taka, że w katalog "Debian" występuje podkatalog "6.0", w którym to dopiero jest obraz debiana. W katalogu "Ubuntu" poza trzema podkatalogami występuje obraz płyty bezpośrednio jako plik. Dlatego też w pierwszym przypadku katalog zajmuje 4.0K, a w drugim 690M.

W przypadku, gdy chcemy zobaczyć ile zajmują pliki, poza pewnymi plikami (które np. mają inne rozszerzenie) możemy użyć opcji --exclude=WZORZEC, po którym wpisujemy wzorzec. Na rys. 6 pokazano użycie tej opcji.

Polecenie du
Rys 6. Polecenie du - opcja --exclude

Wzorce to szeroko pojęty temat, który w tym miejscu nie zostanie omówiony. Nie mniej jednak, skoro mamy użyć jakiś wzorców, to można by przytoczyć kilka przykładów. Tak więc w katalogu test znajduje się kilka plików, które zostały wylistowane. Aby wyświetlić rozmiary wszystkich plików z wyjątkiem tych, których rozszerzeniem jest txt, należy jako wzorzec wpisać znak wieloznaczności (gwiazka - *), kropkę oraz rozerzenie. Ponieważ te pliki nie posiadają zawartości, ich rozmiar to 0. Drugim wzorcem, który pokazano to pl*, jak się łatwo domyśleć oznacza to, że wyłączone z wyświetlania zostaną wszystkie pliki, których nazwa zaczyna się od liter pl. Trzecim wzorcem jest wypisanie w nawiasach klamrowych nazw plików, podobnie jak w poprzednich przykładach tak i w tym użyto gwiazdki, czyli wszystkie pliki zaczynające się od słowa nowy, oraz od słowa plik nie zostaną wyszczególnione w wyniku polecenia du. Na końcu każdego z poleceń występuje *, czyli informacja o tym, by wyświetlić tak, jak w przypadku z rys. 4.

Wyświetlenie rozmiaru wraz z informacją o dacie ostatniej modyfikacji uzyskuje się za pomocą opcji --time.

Polecenie du
Rys 7. Polecenie du - opcja --time


Wiecej informacji na temat programu du znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man du

Wiecej informacji na temat programu du znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'du invocation'

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |