Artur Pyszczuk's blog...

"Tears will get you sympathy - sweat will get you results"
http://www.youtube.com/watch?v=tzbbgagvJiU
/home/linux/commands/lsb_release/

lsb_release - Wyświetlanie informacji o dystrybucji, oraz LSB (Linux Standard Base)

Polecenie lsb_release dostarcza informacje o naszej dystrybucji Linuksa. Lecz nie wszystkie dystrybucje oferują te informację. Użycie tego polecenia jest następujące.

$ lsb_release [OPCJE]

Aby wyświetlić informacje o ID systemu używamy opcji -i. Opcja -d to opis dystrybucji, -r to numer wydania, -c nazwa kodowa. Wszystkie informacje wyświetlane są za pomocą opcji -a.

Polecenie lsb_release
Rys. 1. Polecenie lsb_release - Arch Linux


Polecenie lsb_release
Rys. 2. Polecenie lsb_release - Ubuntu LucidWiecej informacji na temat programu lsb_release znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man lsb_release

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |