Artur Pyszczuk's blog...

"Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska inteligencja, jest to, że się z nami nie kontaktują."
Albert Einstein
/home/linux/commands/hostname/

hostname - Wyświetl, albo ustaw nazwę komputera

Używając polecenia hostname możemy wyświetlić nazwę naszego komputera (hosta), lub ją zmienić. Użycie polecenia wygląda następująco

$ hostname [OPCJE] [NOWA-NAZWA]

Do zmiany nazwy hosta nie potrzeba żadnych dodatkowych opcji, należy tylko podać nową nazwę, po wykonaniu poniższego polecenia oraz po włączeniu nowego terminala dostaniemy wynik tak jak pokazano na rys. 1.

$ sudo hostname archie

Polecenie hostname
Rys. 1. Polecenie hostname - zmiana nazwy hosta


Należy zwrócić uwagę na to, że zmiana nazwy hosta po restarcie systemu nie jest widoczna, aby host przy każdym uruchomieniu nazywał się tak jak tego chcemy musimy zrobić inną rzecz. W zależności od dystrybucji Linuksa odpowiedni plik należy edytować. Przykładowo dla Arch'a należy edytować plik, w którym znajduje się zmienna HOSTNAME

/etc/rc.conf

Natomiast dla Ubuntu jest to plik

/etc/hostname

w którym należy wpisać nazwę hosta.

Do wyświetlenia nazwy hosta nie podaje się jego nowej nazwy, czyli tak jak pokazano poniżej.

Polecenie hostname
Rys. 2. Polecenie hostname - wyświetlanie nazwy hosta


Wyświetlanie nazwy hosta i jej aliasów odbywa się za pomocą opcji -a

Polecenie hostname
Rys. 3. Polecenie hostname - nazwa i jej aliasy


Alias z definicji oznacza inaczej zwany, czyli za pomocą przedstawionej powyżej opcji wiemy, że nasz komputer identyfikują dwie nazwy. Na przykład, jeśli mamy serwer Apache'a zainstalowanego i przeglądamy lokalnie strony internetowe, to możemy w przeglądarce wpisać (w moim przypadku) zarówno localhost/ jak i arch-tux/. Aby zobaczyc, względnie zmodyfikować te ustawienia należy zapoznać się z plikiem.

/etc/hosts

Wyniki dla konkretnych opcji uzależnione są od tego pliku, w przypadku Ubuntu plik ten wygląda trochę inaczej, więc nie wszystkie opcje zostaną wyświetlone (przynajmniej w 10.04). Wyświetlenie domeny hosta, to opcja -d

Polecenie hostname
Rys. 4. Polecenie hostname - domena hosta


Aby wyświetlić adres IP hosta, należy użyć opcji -i

Polecenie hostname
Rys. 5. Polecenie hostname - adres ip hosta


Dodatkową informację można znaleźć np. tutaj.


Wiecej informacji na temat programu hostname znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man hostname

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |