Artur Pyszczuk's blog...

"As a young boy, I was taught in high school that hacking was cool."
Kevin Mitnick
/home/linux/commands/id/

id - Wyświetlanie prawdziwego i efektywnego ID

Polecenia id używa się do wyświetlenia informacji o użytkowniku i grupie, podanej jako argument, lub jeśli argument nie występuje to o aktualnie zalogowanym.

Polecenie to ma kilka opcji, lecz zacznijmy od podstawowego.

Polecenie id
Rys 1. Polecenie id

Kolejne wymienione informacje (grupy) informują o tym, do jakich grup należy użytkownik. Wymienione liczby odpowiadają numerowi grupy, a nazwy ich podane zostały w nawiasach.

Na rys. 2 pokazano właściwie to samo polecenie, lecz podana została nazwa użytkownika, dlatego też zostały wydrukowane informacje o nim.

Polecenie id
Rys 2. Polecenie id - informacje o użytkowniku mark

Aby sprawdzić informacje chronione odnośnie użytkownika, należy przedewszystkim mieć włączony odpowiedni zestaw w jądrze systemu.

Polecenie id
Rys 3. Polecenie id - SELinux

Aby wyświetlić tylko i wyłącznie EGID (ang. Effective Group Identifier), należy użyć opcji -g. Z kolei jeśli chcemy wyświetlić numery wszystkich grup - posługujemy się opcją -G

Polecenie id
Rys 4. Polecenie id - Numery grup

Aby wydrukować na ekran informację o użytkowniku w postaci EUID (Effective User Identifier) korzystamy z opcji -u. Jeśli chcemy, aby zamiast numeru wyświetlona była nazwa użytkownika, to do opcji -u, musimy dodać opcję -n, tak jak pokazano na rysunku poniższym.

Polecenie id
Rys 5. Polecenie id - EUID i nazwa użytkownika

Zarówno opcja -n, jak i -r potrzebują do wykonania swojego celu innych opcji, tj. opcji -u, -g, lub -G. Bez tych opcji dostaniemy komunikat o błędzie. Opcja -r, drukuje informacje o prawdziwym ID, zamiast efektywnym. Kilka kombinacji pokazano poniżej.

Polecenie id
Rys 6. Polecenie id - Opcja -r

Jak widać na powyższym przykładzie, opcja -n wstawia nazwy rzeczy, które sprecyzowane są pod drugą wymaganą opcją.


Wiecej informacji na temat programu id znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man id

Wiecej informacji na temat programu id znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'id invocation'

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |