Artur Pyszczuk's blog...

"'less' is more, but more 'more' than 'more' is, so 'more' is less 'less', so use more 'less' if you want less 'more'"
Slackbook, Chapter 10 Handling Files and Directories
/home/linux/commands/id/

id - Wyświetlanie prawdziwego i efektywnego ID

Polecenia id używa się do wyświetlenia informacji o użytkowniku i grupie, podanej jako argument, lub jeśli argument nie występuje to o aktualnie zalogowanym.

Polecenie to ma kilka opcji, lecz zacznijmy od podstawowego.

Polecenie id
Rys 1. Polecenie id

Kolejne wymienione informacje (grupy) informują o tym, do jakich grup należy użytkownik. Wymienione liczby odpowiadają numerowi grupy, a nazwy ich podane zostały w nawiasach.

Na rys. 2 pokazano właściwie to samo polecenie, lecz podana została nazwa użytkownika, dlatego też zostały wydrukowane informacje o nim.

Polecenie id
Rys 2. Polecenie id - informacje o użytkowniku mark

Aby sprawdzić informacje chronione odnośnie użytkownika, należy przedewszystkim mieć włączony odpowiedni zestaw w jądrze systemu.

Polecenie id
Rys 3. Polecenie id - SELinux

Aby wyświetlić tylko i wyłącznie EGID (ang. Effective Group Identifier), należy użyć opcji -g. Z kolei jeśli chcemy wyświetlić numery wszystkich grup - posługujemy się opcją -G

Polecenie id
Rys 4. Polecenie id - Numery grup

Aby wydrukować na ekran informację o użytkowniku w postaci EUID (Effective User Identifier) korzystamy z opcji -u. Jeśli chcemy, aby zamiast numeru wyświetlona była nazwa użytkownika, to do opcji -u, musimy dodać opcję -n, tak jak pokazano na rysunku poniższym.

Polecenie id
Rys 5. Polecenie id - EUID i nazwa użytkownika

Zarówno opcja -n, jak i -r potrzebują do wykonania swojego celu innych opcji, tj. opcji -u, -g, lub -G. Bez tych opcji dostaniemy komunikat o błędzie. Opcja -r, drukuje informacje o prawdziwym ID, zamiast efektywnym. Kilka kombinacji pokazano poniżej.

Polecenie id
Rys 6. Polecenie id - Opcja -r

Jak widać na powyższym przykładzie, opcja -n wstawia nazwy rzeczy, które sprecyzowane są pod drugą wymaganą opcją.


Wiecej informacji na temat programu id znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man id

Wiecej informacji na temat programu id znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'id invocation'

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |