Artur Pyszczuk's blog...

"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
Rami Belson
/home/linux/commands/lsusb/

lsusb - Wyświetl urządzenia USB

Polecenie lsusb używane jest do wyświetlania informacji o portach USB i urządzeniach do nich przyłączonych. Użycie tego polecenia jest następujące.

$ lsusb [OPCJE]

Przykładowy wynik polecenia lsusb może wyglądać następująco (rys. 1).

Polecenie lsusb
Rys. 1. Polecenie lsusb - Przykładowy wynik


Aby dowiedzieć się szczegółów na temat każdego portu należy użyć opcji -v, z powodu iż wynik tego polecenia jest bardzo obszerny, zrzut ekranu nie zostanie wyświetlony. Nie mniej jednak użycie wygląda następująco.

$ lsusb -v

Jeśli interesuje nas konkretny port, to używamy opcji -s. Nie mniej jednak użycie samej opcji -s wyświetli pojedynczy wiersz z informacją, co z pewnością nie jest wystarczające. Dlatego też możemy użyć dwóch wspomnianych przed chwilą opcji, tj. -v oraz -s, które razem można zapisać jako -vs. Po opcji -s wymagany jest port, który chcemy wyświetlić. Jeśli (patrząc na rys. 1) chcesz wyświetlić informacje o pendrive'ie Kingston, użyj liczby 04, czyli

$ lsusb -vs 04

Informacje o urządzeniach (USB) dostępne są pod następującą ścieżką (aby wyświetlić listę tych plików użyj polecenia ls)

/dev/bus/usb

Jeśli chcemy, to możemy podać ścieżkę do urządzenia jako parametr wywołania programu lsusb. Robi się to za pomocą opcji -D (poniższe wywołanie polecenia wyświetli informacje o klawiaturze)

$ lsusb -D /dev/bus/usb/002/003

Katalog zaznaczony pogrubieniem jest informacją z drugiej kolumny (magistrala) z rys. 1. Natomiast katalog zaznaczony czcionką pochyłą jest numerem urządzenia (port do którego urządzenie jest podłączone) widocznym na rys. 1 jako czwarta kolumna.

Pomimo tego, że widać, które urządzenia podłączone są do magistrali 001, a które do magistrali 002, można zastosować opcję -t, która wynik przedstawi w postaci drzewa.

Polecenie lsusb
Rys. 2. Polecenie lsusb - Wynik w postaci drzewaWiecej informacji na temat programu lsusb znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man lsusb

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |