Artur Pyszczuk's blog...

"Technological progress is like an axe in the hands of a pathological criminal."
Albert Einstein
/home/linux/commands/users/

users - Wyświetlenie nazwy użytkowników, którzy są aktualnie zalogowani do systemu

Za pomocą polecenia users możemy sprawdzić, kto jest zalogowany do naszego systemu. Użycie tego polecenia jest następujące.

$ users

A wynik wykonania tego polecenia można przedstawić na niniejszym rysunku.

Polecenie users
Rys 1. Polecenie users - aktualnie zalogowane osoby

O tym dlaczego pokazanych jest tylu użytkowników gruby zalogowanych do systemu mowa jest podczas omawiania polecenia w.


Wiecej informacji na temat programu users znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man users

Wiecej informacji na temat programu users znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'users invocation'

Zobacz także:

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |