Artur Pyszczuk's blog...

"Always do your best. What you plant now, you will harvest later."
Og Mandino
/home/linux/commands/uname/

uname - Wyświetlanie informacji systemowych

Z użyciem polecenia uname możemy wyświetlić wiele przydatnych informacji o naszym systemie. Można wyświetlić wszystkie informacje, bądź użyć konkretnej opcji, aby dostać to co chcemy. Generalnie użycie tego programu wygląda następująco.

$ uname [OPCJE]

Samo użycie polecenia uname wyświetli informację o nazwie kernela, dlatego też opcja -s daje identyczny wynik.

Polecenie uname
Rys. 1. Polecenie uname - wyświetlenie nazwy kernela


Wyświetlenie wszystkich informacji uzyskuje się za pomocą opcji -a. Poszczególne części można uzyskać za pomocą opcji wymienionych w dalszej części, dlatego też tutaj opisu ich nie będzie.

Polecenie uname
Rys. 2. Polecenie uname - wyświetlenie wszystkich informacji


Wyświetlenie nazwy hosta można uzyskać za pomocą opcji -n. Polecenie uname jest jednym z kilku poleceń systemowych, które potrafią wyświetlić nazwę hosta.

Polecenie uname
Rys. 3. Polecenie uname - wyświetlenie nazwy hosta


Numer kernela drukuje się za pomocą opcji -r

Polecenie uname
Rys. 4. Polecenie uname - wyświetlenie numeru kernela


Aby wydrukować wersję kernela, możemy skorzystać z innej opcji, mianowicie -v

Polecenie uname
Rys. 5. Polecenie uname - wyświetlenie wersji kernela


Czasem potrzebujemy wiedzieć jaka jest nazwa naszej maszyny (np. wtedy, gdy nie jesteśmy pewni jaką wersję systemu operacyjnego ściągnąć, 32/64bit, lub inne). Możemy skorzystać z opcji -m, by się o tym dowiedzieć. W przypadku rysunku poniższego x86-64 oznacza procesor AMD 64 bitowy.

Polecenie uname
Rys. 6. Polecenie uname - wyświetlenie nazwy maszyny


Opcja -p umożliwia wydrukowanie informacji o typie procesora, lub unknown, jeśli opis ten jest nie dostępny. Opcja -i wyświetla nazwę platformy sprzętowej, lub jak w poprzednim przypadku unknown, jeśli opis ten jest niedostepny.

Polecenie uname
Rys. 7. Polecenie uname - wyświetlenie typu procesora i nazwy platformy sprzętowej


Wyświetlenie nazwy systemu operacyjnego odbywa się z użyciem opcji -o.

Polecenie uname
Rys. 8. Polecenie uname - wyświetlenie nazwy systemu operacyjnegoWiecej informacji na temat programu uname znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man uname

Wiecej informacji na temat programu uname znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'uname invocation'

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |