Artur Pyszczuk's blog...

"Jeżeli blondynka ma ciemne odrosty to znaczy, że jej mózg jeszcze walczy..."
bash.org.pl
/home/linux/commands/sum/

sum - Suma kontrolna i ilość bloków w pliku

Polecenie sum ma za zadanie wyświetlić sumę kontrolną na podstawie jednego z kilku algorytmów, oraz wydrukować liczbę bloków znajdujących się w pliku. Ogólnie schemat użycia tego polecenia ma się następująco.

$ sum [OPCJE] [PLIK(i)]

Jeśli plik nie zostanie podany, to dane czytane będą ze standardowego wejścia. Polecenie sum posiada dwie opcje - algorytmy. Pierwszym z nich jest algorytm sumy kontrolnej BSD, który używa bloków o rozmiarze 1K. Drugi to algorytm System V, w którym rozmiar bloku to 512 bajtów. Opcje odpowiednio to -r, oraz -s. Sposób użycia znajduje się na poniższym rysunku.

Polecenie sum
Rys. 1. Polecenie sum - użycie polecenia


W przypadku, gdy używamy opcji -s, to nazwa pliku jest automatycznie dodawana. Jeśli tej opcji nie ma, a sprawdzamy sumy kilku plików, to nazwy tych plików też są dostawiane. Pierwsza kolumna wydruku to suma kontrolna, druga natomiast to ilość bloków, która obliczana jest według algorytmu (rozmiar bloku dla konkretnego algorytmu). Jeśli nie podamy żadnej opcji, to domyślnym algorytmem jest BSD, co widać na rys. 1.


Wiecej informacji na temat programu sum znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man sum

Wiecej informacji na temat programu sum znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'sum invocation'

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |