Artur Pyszczuk's blog...

"After I've been coding too long, I start ending sentences in semicolons;"
roflcopter.pl
/home/linux/commands/su/

su - Zmiana użytkownika

Za pomocą polecenia su możemy zalogować się na konto innego użytkownika, lub na konto superużytkownika, czyli root'a - administratora systemu. Składnia polecenia wygląda następująco.

$ su [OPCJE] [USERNAME]

Aby zalogować się jako root do systemu wystarczy wpisać su bez dodatkowych opcji. Zostało to pokazane na poniższym rysunku.

Polecenie su
Rys 1. Logowanie się jako root.

Zalogowani jako administrator systemu (root) możemy zrobić praktycznie wszystko, dlatego też wiąże się to z pewnym ryzykiem. Logowanie się na konto administratora powinno odbywać się wtedy, gdy jest to niezbędne. Do codziennej pracy wykorzystuje się konta zwykłych użytkowników. Jak widać, po zalogowaniu znajdujemy się w katalogu domowym użytkownika gruby. Aby po zalogowaniu być w katalogu, w którym bylibyśmy logując się za pierwszym razem na to konto (ukłon w stronę operowania systemem bez trybu graficznego) musimy dodać znak minus (-).

Polecenie su
Rys 2. Logowanie się jako root z domyślnym katalogiem.

Warto wspomnieć o tym, że podczas używania kont zwykłych użytkowników jako znak zachęty wyświetlany jest znak dolara ($). W przypadku użytkownika root, znakiem tym jest hasz (#).

Aby zalogować się jako inny użytkownik należy dodać nazwę tego użytkownika do polecenia su. Również w tym przypadku został dodany znak minus, aby po zalogowaniu być w katalogu domyślnym użytkownika. Minus ten dostawiamy przed nazwą użytkownika. Analogiczne działanie do znaku minus ma opcja -l, co zostało pokazane na rysunku 3.

Polecenie su
Rys 3. Logowanie się jako inny użytkownik.

Jeśli chcemy wykonać tylko jakieś polecenie jako dany użytkownik i powrócić do naszego konta, to z pomocą może przyjść opcja -c, po której następuje ciąg znaków traktowanych jako polecenie systemowe.

Polecenie su
Rys 4. Wykonywanie polecenia jako inny użytkownik.

Jeśli chcemy zalogować się jako użytkownik, ale korzystając z innej powłoki systemowej, niż ta ustawiona jako domyślna, możemy to zrobić za pomocą opcji -s, po której następuje ścieżka dostępu do powłoki.

Polecenie su
Rys 5. Logowanie się jako inny użytkownik z inną powłoką, niż domyślna.


Wiecej informacji na temat programu su znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man su

Wiecej informacji na temat programu su znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'su invocation'

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |