Artur Pyszczuk's blog...

"Monotonia cichego życia pobudza umysł do twórczości."
Albert Einstein
/home/linux/commands/base64/

base64 - Zakoduj, lub odkoduj dane i wyświetl je

Polecenie base64 pozwala na zakodowanie oraz odkodowanie wcześniej zakodowanych danych i wyświetlenie je na standardowe wyjście. Użycie polecenia jest następujące. W przypadku, gdy na wejście nie podamy pliku, to dane czytane są ze standardowego wejścia.

$ base64 [OPCJE] [PLIK]

Mając przykładowy plik (może być tekstowy) możemy zakodować jego zawartość. Dlatego też zrobimy to, najpierw drukując zakodowane dane na standardowe wyjście, a potem przekażemy wynik tego polecenia do pliku, żebyśmy mogli potem odkodować te dane.

Polecenie base64
Rys. 1. Polecenie base64


Aby przekazać wynik tego polecenia do pliku korzystamy z nastepującego mechanizmu.

Polecenie base64
Rys. 2. Polecenie base64 - przekazanie do pliku


Aby odkodować te dane, należy użyć opcji -d. Jeśli nie użylibyśmy tej opcji, to zakodowalibyśmy już zakodowane dane, co wiązałoby się z podwójnym dekodowaniem w celu uzyskania pierwotnych danych.

Polecenie base64
Rys. 3. Polecenie base64 - odkodowanie zakodowanych danych


Jeśli chodzi o samo kodowanie i dekodowanie to by było na tyle. Opcja -w pozwala na zwijanie tekstu do odpowiedniej szerokości. Argument 0 wyłącza zwijanie tekstu.

Polecenie base64
Rys. 4. Polecenie base64 - ustalona szerokośćWiecej informacji na temat programu base64 znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man base64

Wiecej informacji na temat programu base64 znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'base64 invocation'

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |