Artur Pyszczuk's blog...

"I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones."
Albert Einstein
/home/linux/commands/wc/

wc - Drukowanie informacji o zawartości pliku

Za pomocą polecenia wc można dowiedzieć się (nie otwierając pliku w żadnym edytorze tekstowym) informacji na temat ilości bajtów, słów, znaków, linii, oraz rozmiarze najdłuższej linii. Postać polecenia wygląda następująco.

$ wc [OPCJE] [plik(i)]

Podstawowe użycie tego polecenia drukuje w następującej kolejności: ilość wierszy, ilość słów, ilość bajtów i nazwę pliku. Rysunek 1 ilustruje to.

Polecenie wc
Rys 1. Polecenie wc - Wyświetlanie informacji o pliku


Jeśli wpiszemy większą ilość plików, to każdy z osobna zostanie obsłużony, a na koniec zostanie wyświelona łączna ilość poszczególnych elementów (rysunek 2). Jeśli nie wpiszemy nazwy pliku, to program będzie czytał dane ze standardowego wejścia, a po zakończeniu wpisywania (CTRL-D) informacje zostaną wyświetlone.

Polecenie wc
Rys 2. Polecenie wc - Wyświetlanie informacji o plikach


Istnieje możliwość wyświetlania wybranych elementów osobno. Jeśli chcemy wyświetlić tylko ilość bajtów, to używamy opcji -c, jeśli interesuje nas ilość znaków to opcja -m przychodzi z pomocą. Ilość wierszy sprawdzamy za pomocą -l. Długość najdłuższego wiersza uzyskamy za pomocą -L. Ilość wierszy to opcja -w. Wszystkie wspomniane opcje zostały pokazane na rysunku 3.

Polecenie wc
Rys 3. Polecenie wc - Wyświetlanie konkretnych informacji


Wiecej informacji na temat programu wc znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man wc

Wiecej informacji na temat programu wc znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'wc invocation'

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |