Artur Pyszczuk's blog...

"char izard; bool basaur;"
roflcopter.pl
/home/linux/commands/watch/

watch - Wykonywanie poleceń w określonych odstępach czasowych

Za pomocą polecenia watch możemy wykonywać polecenia systemowe cyklicznie, tzn następujące raz po raz w ściśle określonym czasie. Użycie polecenia wygląda następująco

$ watch [OPCJE] polecenie

Aby zobrazować działanie tego polecenia spójrzmy na poniższe polecenie, oraz rysunek 1. Ponieważ program watch przechodzi w tryb pełno ekranowy, na rysunku nie widać jak został wywołany.

$ watch ls -l

Polecenie watch
Rys. 1. Polecenie watch - cykliczne wykonywanie polecenia ls


Wyjście z programu realizowane jest przez kombinacje klawiszy CTRL-C. Na rysunku 1 widać, że program watch przeszedł do trybu pełno ekranowego, w którym wyświetlane jest polecenie ls. Wynik polecenia ls aktualizowany jest co 2 sekundy, co widać po tytule. W przypadku dodania nowego pliku, w nowym cyklu zostanie on dodany do wyświetlanej listy plików. Jeśli chcemy, aby różnice zostały zaznaczone (aby można było zorientować się co jest nowe, a co "stare") używa się opcji -d.

$ watch -d ls -l

Polecenie watch
Rys. 2. Polecenie watch - podświetlenie nowych plików


Okres aktualizacji możemy zmienić za pomocą opcji -n po której podajemy liczbę sekund. Dla aktualizacji polecenia co minutę wykonamy następujące polecenie.

$ watch -n 60 -d ls -l

Aby nie wyświetlać tytułu (okres aktualizacji oraz data) używa się opcji -t. Aby mieć podgląd co 0.1 skundy (dla sprawdzenie usuń potem opcję -t żeby zobaczyć w tytule co jaki czas jest aktualizowane polecenie).

$ watch -t -n 0 ls -l

Wiecej informacji na temat programu watch znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man watch

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |