Artur Pyszczuk's blog...

"I never think of the future. It comes soon enough."
Albert Einstein
/home/linux/commands/man/

man - Podręcznik systemowy

Bardzo często zdarza się tak (ośmiele się powiedzieć, że codziennie), że nie znamy dokładnej składni polecenia, bądź nie wiemy, jakie argumenty można przekazać do polecenia, w tej sytuacji z pomocą zdecydowanie przychodzi podręcznik systemowy, w którym jest pełna dokumentacja danego programu.

Podręcznik systemowy wyświetla dokumentację nie tylko programów, lecz również kilku innych składników systemu, takich jak:

  1. Polecenia systemowe
  2. Wywołania systemowe (funkcje dostarczane przez jądro systemu)
  3. Wywołania biblioteczne (funkcje z biblioteki programów)
  4. Pliki specjalne (zazwyczaj znalezione w /dev)
  5. Formaty plików i przyjęte konwencje, np. /etc/passwd
  6. Gry
  7. Sprawy różne (włączając makra, paczki i konwencje)
  8. Polecenia do zarządzania systemem (zwykle tylko dla administratora)

W tym miejscu pokaże jak wygląda podręcznik systemowy i czym się charakteryzuje dla poszczególnych składników systemu.

Podręcznik systemowy zapewnia obsługę dokumentacji wszystkich, bądź większości poleceń systemowych. Aby uzyskać pomoc o jakimkolwiek poleceniu wystarczy w konsoli wpisać:

$ man nazwa_polecenia_systemowego

Dla przykładu na rysunku 1 pokazany został podręcznik dla polecenia echo. Wpisując w konsoli:

$ man echo

Otrzymamy taki o to wynik.

Podręcznik systemowy man
Rys 1. Podręcznik systemowy man.


Dla wszystkich dokumentacji szablon jest prawie zawsze taki sam, a mianowicie pomoc dla każdego polecenia składa się z podstawowych sekcji:

W zależności od programu, którego dokumentacje czytamy mogą pojawić się jeszcze inne dodatkowe sekcje:

Obsługa podręcznika systemowego man

Podstawowym sposobem na dowiedzenie się wszystkiego o obsłudze działania programu jest zajrzenie do jego pomocy, jeśli takową posiada. Man posiada, więc możemy to zrobić wciskając klawisz h, bądź H. Po wejściu do pomocy, powinno nam ukazać się okno, jak te z rysunku 2.

Podręcznik systemowy man - Pomoc
Rys 2. Podręcznik systemowy man - Pomoc w obsłudze - Poruszanie się.


Czyli tak jak pokazano na rysunku 2 do pomocy man'a wchodzi się za pośrednictwem dwóch klawiszy (h lub H), a wychodzi za pośrednictwem większej ilości klawiszy, a mianowicie:

Na rysunku 2 widać informacje o tym, że komendy oznaczone gwiazdką mogą przyjmować liczbę N. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeśli chcemy przesunąć się o jedną linię do przodu do możemy użyć jednej z wymienionych opcji, natomiast jeśli chcemy przemieścić się o N linii, to też możemy to zrobić, z tym, że wpisać musimy tę liczbę najpierw, a potem dać polecenie przesunięcia się w przód (np aby przesunąć się 10 linii w przód, trzeba wpisać 10e).

Wyjaśnienie niektórych znaków:

Pomoc ta ma znacznie więcej części, niż tylko "poruszanie się". Nie mniej jednak opisywanie ich nie ma większego sensu, ponieważ można samemu to zobaczyć. Jedyne co warto było powiedzieć, to o kombinacjach klawiszy, nie każdy mógł wiedzieć jak ich używać.


Wiecej informacji na temat programu man znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man man

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |