Artur Pyszczuk's blog...

"Monotonia cichego życia pobudza umysł do twórczości."
Albert Einstein
/home/linux/commands/tail/

tail - wyświetlenie ostatnich cześci plików

Polecenie tail służy do wyświetlania ostatnich wierszy (lub, bajtów) danego pliku. Często używa się tego polecenia do sprawdzania tzw. logów, czyli plików do których dopisywane są informacje o np. błędach. Najnowsze błędy dopisywane są na samym końcu, tak więc, aby nie czytać całego pliku, możemy odczytać tylko kilka ostatnich linii.

Użycie polecenia jest następujące

$ tail [OPCJE] [PLIK]

Jeśli nie podamy opcji do polecenia, to domyślnie zostanie wyświetlonych ostatnich 10 linii, prezentuje to rys. 1.

Polecenie tail
Rys 1. Polecenie tail - domyslnie wyswietlenie ostatnich 10 wierszy.

Aby zdefiniować ile chcemy wyświetlić ostatnich wierszy, należy użyć opcji -n, po której następuje dana liczba. Zastosowanie na rys. 2.

Polecenie tail
Rys 2. Polecenie tail - wyswietlenie ostatnich 4 wierszy.

Zamiast ilości wierszy można podać ilość bajtów do wyświetlenia, odpowiada za to opcja -c. Wyświetlenie ostatnich 10 bajtów pokazano na rys. 3. W tym przypadku jeden bajt odpowiada jednemu znakowi, 9 znaków oraz znak nowej linii to razem 10.

Polecenie tail
Rys 3. Polecenie tail - wyswietlenie ostatnich 10 bajtów.

W przypadku, gdy chcemy wyświetlić zawartość kilku plików, przydatną może okazać się opcja -v, która to przed wyświetleniem treści wyświetla nazwę pliku (rys. 4).

Polecenie tail
Rys 4. Polecenie tail - wyswietlenie zawartości plików wraz z nazwami.


Wiecej informacji na temat programu tail znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man tail

Wiecej informacji na temat programu tail znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'tail invocation'

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |