Artur Pyszczuk's blog...

#define TRUE FALSE // Happy debugging suckers.
roflcopter.pl
/home/linux/commands/stat/

stat - Informacje o pliku, lub systemie plików

Gdy potrzebujemy dowiedzieć się paru informacji o pliku, a do dyspozycji mamy jedynie konsolę, możemy użyć polecenia stat, które to wyświetli przydatne informacje o pliku. Na rys. 1. pokazano jakie informacje zostają wyświetlane.

Polecenie stat
Rys 1. Polecenie stat - wyświetlenie informacji o pliku.

W skład informacji wchodzą: Nazwa pliku, rozmiar, uprawnienia, UID oraz GID właściciela pliku. Informacja o rozdzaju pliku (tutaj plik zwykły - regular file). Ilość dowiązań (links: 1). Data ostatniego dostępu oraz modyfikacji pliku.

Jeśli utworzymu dowiązanie symboliczne do pliku, oraz użyjemy polecenia stat do tego dowiązania, to dostaniemy informacje (pierwsze polecenie) jak na rys. 2, w którym to rozmiar jest dużo mniejszy, ponieważ jest to rozmiar dowiązania, nie właściwego pliku. Wszystkie pozostałe informacje odnoszą się właśnie do tego dowiązania, dlatego też typem pliku nie jest plik zwykły jak w poprzednim przykładzie, tylko dowiązanie symboliczne (symbolik link). Jeśli natomiast chcemy, aby wyświetlone zostały informacje o dowiązywanym pliku, właśnie za pomocą dowiązania symbolicznego, to używamy opcji -L, która wyświetla informacje o wskazywanym pliku.

Polecenie stat
Rys 2. Polecenie stat - wyświetlenie informacji o dowiązaniu symbolicznym i dowiązywanym pliku.

Wyświetlenie informacji w zwięzłej formie (wszystko w jednej linii) osiąga się poprzez dodatnie opcji -t.

Polecenie stat
Rys 3. Polecenie stat - wyświetlenie informacji w zwięzłej formie.

Używając opcji --format, -c oraz --printf można dostosować wygląd otrzymanych informacji według własnego uznania. Pierwsze dwie opcje w odróżnieniu od trzeciej nie akceptują tzw. znaków ucieczki. Dla przykładu na rys. 4. pokazano jak można wyświetlić tylko te informacje, które użytkownik chce. Wszystkie poprawne sekwencje znaków odpowiedzialnych za poszczególne informacje dostępne są w podręczniku systemowym. Pierwsze dwa polecenia dostawiają automatycznie znak nowej linii, podczas gdy opcja --printf daje tę swobodę, że dostawiamy znak nowej linii sami, tam gdzie chcemy. Znak nowej linii to \n.

Polecenie stat
Rys 4. Polecenie stat - wyświetlenie informacji w dowolnej postaci.

Polecenie stat poza informacjami dotyczącymi pliku wyświetlać może również informacje o systemie plików na którym dany plik się znajduje.

Polecenie stat
Rys 5. Polecenie stat - wyświetlenie informacji o systemie plików.


Wiecej informacji na temat programu stat znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man stat

Wiecej informacji na temat programu stat znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'stat invocation'

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |