Artur Pyszczuk's blog...

"A man can be happy with any woman, as long as he does not love her."
Oscar Wilde
/home/linux/commands/tr/

tr - Przetłumacz, albo usuń znaki

Polecenie tr umożliwia zmianę znaków na inne, usuwanie nadmiernej ilości znaków (np. spacji, kropek, itp.). Ogólna składnia polecenia ma się następująco:

$ tr [OPCJE] SET1 [SET2]

Gdzie jako SET1 i SET2 rozumiemy znaki, które mają być wzorcami do zamiany. Jeśli narazie nie jest to jasne, nie ma co się przejmować, poniżej zostanie to wyjaśnione wraz z przykładami zastosowania polecenia tr.

Polecenie tr
Rys 1. Polecenie tr - Zmiana z małych na duże litery.


Jak widać na rysunku 1, podajemy nazwę polecenia - tr beż żadnych opcji, jako SET1 wpisujemy 'a-z', a jako SET2 'A-Z'. W ogólnej składni polecenia tr SET2 zosało napisane w nawiasach kwadratowych, a to dlatego, że nie jest wymagane przy niektórych opcjach polecenia tr (o tym za chwilę).
Jak to działa? A więc wpisujemy polecenie tak jak widoczne jest na rysunku 1. Terminal będzie czekał, aż wpiszemy tekst i wciśniemy enter. Po wciśnięciu klawisza enter, polecenie wykonuje swoją rolę. W tym przypadku tłumaczy (zamienia) wszystki pobrane znaki zawarte w przedziale 'a-z' na znaki zawarte w przedziale A-Z, czyli krótko mówiąc zmienia wielkość liter, z małych na duże.
W tym miejscu trzeba wspomnieć, że zakres znaków, które podajemy musi być odpowiedni, tzn. 'a-z' jest poprawnym zakresem, natomiast 'z-a' nie jest poprawnym zakresem i terminal wyświetli błąd:

tr: range-endpoints of `Z-A' are in reverse collating sequence order

Aby usunąć niektóre znaki, musimy je zdefiniować w SET1. W tym miejscu nie trzeba, a właściwie nie można ustawiać SET2, lecz trzeba ustawić opcję -d, która jest odpowiedzialna za znaki. Rysunek 2 pokazuje w jaki sposób można usunąć wszystkie kropki.

Polecenie tr
Rys 2. Polecenie tr - Usuwanie wszystkich kropek.


Opcja -s pozwala na usunięcie nadmiarowej ilości znaków ustawionych w SET1 i pozostawienie tylko jednego. Rysunek 3 pokazuje składnie i efekt działania tego polecenia.

Polecenie tr
Rys 3. Polecenie tr - Usuwanie nadmiarowej ilości kropek.Wiecej informacji na temat programu tr znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man tr

Wiecej informacji na temat programu tr znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'tr invocation'

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |