Artur Pyszczuk's blog...

"'less' is more, but more 'more' than 'more' is, so 'more' is less 'less', so use more 'less' if you want less 'more'"
Slackbook, Chapter 10 Handling Files and Directories
/home/linux/commands/printenv/

printenv - Wyświetl informacje o środowisku

Polecenie printenv wyświetla informacje o środowisku, którego używamy. Użycie polecenia jest nastepujące.

$ printenv [OPCJE] [ZMIENNA]

Domyślnie by wyświetlić wszystkie zmienne środowiskowe używa się tego polecenia bez dodatkowych parametrów, tak więc rysunek 1, przedstawia wykaz zmiennych środowiskowych używanych w moim systemie.

Polecenie printenv
Rys. 1. Polecenie printenv - zmienne środowiskowe


Pomimo iż większość z tych zmiennych nie będzie Cię nigdy interesować to warto zwrócić uwagę na kilka z nich, mianowicie: OLDPWD - zmienna przechowująca ścieżkę do poprzedniego katalogu, dzięki temu możemy przejść do poprzedniego katalogu za pomocą specjalnego znaku (omówione w poleceniu cd - rys. 6), PATH - zmienna przechowująca ścieżki do plików binarnych, PWD - zmienna przechowująca ścieżkę do bieżącego katalogu, HOME - zmienna przechowująca ścieżkę do katalogu domowego. Można również wyświetlić jedną zmienną, ewentualnie kilka wyszczególniając je jako argumenty wywołania programu printenv

Polecenie printenv
Rys. 2. Polecenie printenv - wyświelanie jednej, lub kilku zmiennychWiecej informacji na temat programu printenv znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man printenv

Wiecej informacji na temat programu printenv znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'printenv invocation'

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |