Artur Pyszczuk's blog...

"'less' is more, but more 'more' than 'more' is, so 'more' is less 'less', so use more 'less' if you want less 'more'"
Slackbook, Chapter 10 Handling Files and Directories
/home/linux/commands/users/

users - Wyświetlenie nazwy użytkowników, którzy są aktualnie zalogowani do systemu

Za pomocą polecenia users możemy sprawdzić, kto jest zalogowany do naszego systemu. Użycie tego polecenia jest następujące.

$ users

A wynik wykonania tego polecenia można przedstawić na niniejszym rysunku.

Polecenie users
Rys 1. Polecenie users - aktualnie zalogowane osoby

O tym dlaczego pokazanych jest tylu użytkowników gruby zalogowanych do systemu mowa jest podczas omawiania polecenia w.


Wiecej informacji na temat programu users znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man users

Wiecej informacji na temat programu users znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'users invocation'

Zobacz także:

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |