Artur Pyszczuk's blog...

"Although it can be frustrating, debugging is one of the most intellectually rich, challenging, and interesting parts of programming."
Think Python: How to Think Like a Computer Scientist by Allen Downey
/home/linux/commands/clear/

clear - Czyszczenie okna terminala

Polecenie clear czyści okno terminala jeśli to możliwe. Polecenie to ignoruje jakiekolwiek przekazywane parametry. Aby wyczyścić okno terminala, wpisz:

$ clear

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |